Hiển thị 1–18 của 19 kết quả

Gà Thảo mộc hầm củ sen phần 1 người

92.000 VND

Gà Thảo mộc hầm củ sen phần 3 người

255.000 VND

Gà Thảo mộc hầm củ sen phần 5 người

378.000 VND

Gà Thảo mộc hầm măng tươi phần 1 người

89.000 VND

Gà Thảo mộc hầm măng tươi phần 3 người

179.000 VND

Gà Thảo mộc hầm măng tươi phần 5 người

359.000 VND

Gà Thảo mộc nấu Cà Ri phần 3 người

179.000 VND

Gà Thảo mộc nấu Cà Ri phần 5 người

359.000 VND

Gà Thảo mộc nấu Cà Ri xanh phần 1 người

89.000 VND

Gà Thảo mộc nấu la gu phần 1 người

89.000 VND

Gà Thảo mộc nấu la gu phần 3 người

179.000 VND

Gà Thảo mộc nấu la gu phần 5 người

359.000 VND

Gà Thảo mộc nấu lẫu trái giác phần 3 người

255.000 VND

Gà Thảo mộc nấu lẫu trái giác phần 5 người

378.000 VND

Gà thảo mộc thả đồi kho gừng

91.000 VND

Gà Thảo Mộc ướp sẵn gia vị

Gà Thảo mộc xào lăn giả cầy phần 1 người

89.000 VND

Gà Thảo mộc xào lăn giả cầy phần 3 người

179.000 VND