Chăn thả tự nhiên

Để con vật được sống trong môi trường trong lành, phù hợp với đặc tính sinh trưởng tự nhiên nhất

Thức Ăn Lên Men

Dùng các thức ăn thô, lên mên tự nhiên để gia tăng tối đa hiệu năng sử dụng dinh dưỡng, con vật phát triển khỏe manh, thịt thơm ngon độc đáo

Phòng Ngừa Sâu Bệnh
Bằng Thảo Mộc

Sử dụng các phương pháp thủ công, thiên địch, 

cây cỏ thảo mộc để phòng ngừa sâu bệnh cho cây trồng vật nuôi.