Hiển thị tất cả 5 kết quả

COMBO 1: 2 GIỜ PHÒNG RIÊNG + 2 PHẦN NƯỚC

From: 140.000 
2 GIỜ PHÒNG RIÊNG + 2 PHẦN NƯỚC Có khóa cửa riêng tư, giường nệm đơn, trang bị đầy đủ tiện nghi như khách sạn, ở 1 người.

COMBO 2: 5 GIỜ PHÒNG RIÊNG + 1 PHẦN TRÁI CÂY + 2 PHẦN NƯỚC

From: 190.000 
5 GIỜ PHÒNG RIÊNG + 1 PHẦN TRÁI CÂY + 2 PHẦN NƯỚC Có khóa cửa riêng tư, giường nệm đơn, trang bị đầy đủ tiện nghi như khách sạn, ở 1 người.

COMBO 3: 9 GIỜ NGHỈ + 1 PHẦN TRÁI CÂY + 2 PHẦN NƯỚC + 1 PHẦN ĂN

From: 350.000 
9 GIỜ NGHỈ + 1 PHẦN TRÁI CÂY + 2 PHẦN NƯỚC + 1 PHẦN ĂN Có khóa cửa riêng tư, giường nệm đơn, trang bị đầy đủ tiện nghi như khách sạn, ở 1 người.  

COMBO 4: GAME TUỔI THƠ: 2 GIỜ PHÒNG RIÊNG + 2 PHẦN NƯỚC

From: 190.000 
2 GIỜ PHÒNG RIÊNG + 2 PHẦN NƯỚC Có khóa cửa riêng tư, giường nệm đơn, trang bị đầy đủ tiện nghi như khách sạn, ở 1 người.

COMBO 5: PHIM NETLIX- 2 GIỜ PHÒNG RIÊNG + 2 PHẦN NƯỚC

From: 190.000 
2 GIỜ PHÒNG RIÊNG + 2 PHẦN NƯỚC Có khóa cửa riêng tư, giường nệm đơn, trang bị đầy đủ tiện nghi như khách sạn, ở 1 người.