fbpx
-->
Your Cart is currently empty!
Sản Phẩm Của Bạn Cập Nhật Giá

Quy định & Chính sách dành cho cộng tác viên bán hàng

Quy định & Chính sách dành cho cộng tác viên bán hàng (Dropship)

1/ Quy định

  • Thành viên tham gia bán hàng có tuổi từ 16 trở lên mang Quốc tịch Việt Nam
  • Sử dụng hình ảnh, nội dung công ty cung cấp đúng mục đích kinh doanh
  • CTV được bán 100% các mặt hàng có trong thẻ kho (có sẵn)
  • Không có thái độ khiếm nhã với khách hàng gây ảnh hưởng tới hình ảnh, thương hiệu của GKconcept

2/ Quyền lợi của CTV

  • Doanh thu + Thưởng

Định nghĩa:

  • Doanh thu là số tiền CTV được hưởng dựa trên Doanh số bán ra
  • Thưởng là khoản tiền CTV hoàn thành các mục tiêu kinh doanh
  • Thưởng top tháng là tiền thưởng thêm cho CTV có 5 vị trí (doanh thu) cao nhất trong tháng

A- Chính sách lương + thưởng (tháng) CTV không hưởng lương

Doanh số tháng

% Hoa hồng

   

>5,000,000đ

15

   

>10,000,000đ

16

   

>15,000,000đ

17

   

>20,000,000đ

18

   

>25,000,000đ

20